Synskadades Stiftelses Hederspris

Rosemarie Skagerberg
Vinnare av Synskadades Stiftelses Hederspris 
2018 

MOTIVERING: Synskadades Stiftelses Hederspris 2018 går till Rosemarie Skagerberg som under hela sitt yrkesverksamma liv har varit en drivande kraft inom ljudboksvärlden. Med stor entusiasm har hon sett till att fler ljudböcker producerats så att litteraturen når nya läsare.

Bland mycket annat skapade Rosemarie en ny abonnemangsform för biblioteken med ljudböcker för barn och såg till att också producerade dem i samarbete med ett antal förlag. Det har gett lyssnarna en mycket större barnbokskatalog än det annars skulle funnits och många fler som redan som barn fått ta del av härliga ljudboksupplevelser.

Synskadades Stiftelse vill med Hederspriset lyfta fram personer, företag eller organisationer som genom sina insatser främjat ljudbokens utveckling. Priset består av ett stipendium på 25 000 kr och delas ut under Ljudboksgalan.

Tidigare vinnare av Hederspriset:

  • 2017 Kristina Ahlinder som med framgång arbetat för att ge ljudboken möjlighet att etablera sig som en bokform med samma förutsättningar som den tryckta boken.
  • 2016 Lastbilschauffören Björn Svantesson för hans arbete med att bygga ett arbetsplatsbibliotek och inspirera kollegor att börja lyssna på ljudböcker.
  • 2015 Skådespelaren Reine Brynolfson och Förläggaren Eva Bonnier för att de med sitt arbete att göra James Joyce omfattande bok Ulysses tillgängliggjorde ett stycke litteraturhistoria.
  • 2012 Storytels vd Jonas Tellander för sin målmedvetenhet och uthållighet när det gäller att få med ljudboken i den tekniska utvecklingen.

www.synskadadesstiftelse.se